listadoFrancisco Maceira

Galiza 2

La Audiencia Provincial de A Coruña da la razón a los vecinos de O Ourovello y Coirós y reconoce que Gas Natural - Fenosa S.A. realizó una “corta unilateral de forma extralimitada e invadiendo propiedad privada".

0

Entendo, don Jesús, que, despois de tantos anos de litixio, queira exercer o seu dereito a edificar no solar da fábrica de lapis.

0

Riadas de confesionarios inundan el parque. Manada de elefantes blancos. A juego con el Papa.

GALIZA | A EMPRESA ELÉCTRICA AMPLÍA A LIÑA ELÉCTRICA E LEVA A CABO CORTAS SEN PERMISOS 0

Gas Natural Fenosa desarboriza en eidos privados sen o permiso dos propietarios e das propietarias para ampliar a liña eléctrica. As persoas propietarias reclamaron á Xunta mais esta di que a actuación é legal.

GALICIA: LA EMPRESA ELÉCTRICA AMPLÍA LA LÍNEA ELÉCTRICA Y LLEVA A CABO CORTAS SIN PERMISOS 7

Gas Natural Fenosa tala árboles en fincas privadas sin el permiso de los propietarios para ampliar la línea eléctrica. Los propietarios han reclamado a la Xunta pero ésta dice que la tala es legal.

Subscribe to todaslasnoticias de Francisco Maceira