listadoFernando Esteve Mora

ECONOMÍA | A IGREXA CATÓLICA ANALIZADA COMO EMPRESA LÍDER NO SEU SECTOR 0

O autor explica que factores levaron á Igrexa católica a lograr o éxito empresarial dentro do seu mercado: o inmobiliario.

ECONOMÍA // LA IGLESIA CATÓLICA ANALIZADA COMO EMPRESA LÍDER EN SU SECTOR 0

El autor explica qué
factores han llevado
a la Iglesia católica
a lograr el éxito
empresarial dentro de su
mercado: el inmobiliario.

Subscribe to todaslasnoticias de Fernando Esteve Mora