listadoManuel Vilas / Santiago de Compostela

PESCA | Aproximadamente 1600 indonesios faenan nas costas galegas 0

Empresarios españois e indonesios comercian con centos de pescadores estranxeiros cada ano. Ofrécenlles salarios tan ínfimos que, na maioría dos barcos e a pesar do desemprego, xa non restan mariñeiros galegos.

PESCA // Cerca de 1.600 indonesios faenan en las costas gallegas 3

Empresarios españoles e indonesios comercian con
cientos de pescadores extranjeros cada año. Les
ofrecen sueldos tan ínfimos que en la mayoría de los
barcos, pese al paro, ya no quedan marineros gallegos.

Artículo relacionado en este nº: El robo de pesca en Argentina, desde dentro

Subscribe to todaslasnoticias de Manuel Vilas / Santiago de Compostela